Đồng Hồ 2

Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

TRỜI ĐÔNG!

TRỜI ĐÔNG!
Đông về lạnh lắm phải không em?
Gió bấc từng cơn rít bên thềm
Gối chiếc ẩn lòng tuông lệ ướt
Côn trùng rả rích não nề đêm.
Khêu đèn trang giấy mực hòa tan
Ý ẩn vần thơ gửi đến nàng
Ngoài trời nặng hạt mưa trút nước
Đêm đông mộng nhớ thật mơ màng!

Bình Quy Kiệt. 20/12/2016