Đồng Hồ 2

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

QUY NHƠN SƯƠNG MỜ!

QUY NHƠN SƯƠNG MỜ!
Quy Nhơn.
sương phủ hữu tình
Ngồi nơi quán nhỏ
một mình đắm suy
Đằng đông ánh nắng
nhẹ vì...
Cô em gái nhỏ
xuân thì dạo quanh