Đồng Hồ 2

Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

...TRỌN NIỀM THƯƠNG!

...TRỌN NIỀM THƯƠNG!
Chiều hoàng hôn
ngả bóng ai trên biển
Sóng nhẹ nhàng
nâng gót ngọc vấn vương
Làn gió lùa
xô nghiêng đầu ngọn sóng
Thấm đầu môi
mằn mặn biển yêu thương