Đồng Hồ 2

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

HOÀI NIỆM!

HOÀI NIỆM!
Thương chút nắng thầm thì qua ô cửa
Ngã lưng còng xao xác một vần thơ
Hồn ta nghe vương vấn lúc ban trưa
Nhìn cánh bướm lung linh màu phượng nở