Đồng Hồ 2

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

VẦN THƠ TẶNG EM!
VẦN THƠ TẶNG EM!
Bình Quy KiệtTinh sương lắng đọng giọt sương rơi.
Ngơ ngẫn hồn anh lạc cuối trời
Nhìn áng mây xưa trôi chầm chậm
Hướng về nơi ấy,hỏi rằng đây?