Đồng Hồ 2

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

LÃNG TỬ ĐỒI HOANG!

LÃNG TỬ ĐỒI HOANG!

Phong cảnh đời,Bình Định thật nên thơ
Quy Nhơn ơi!Giăng lối thật không ngờ
Đóa hồng nhung tỏa hương ven sườn cát
Dấu lặng yêu kiều hương tỏa hồn mơ!