Đồng Hồ 2

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

NHỚ!

NHỚ!
Nhớ em,nỗi nhớ đong đầy
Mắt môi lúng liếng long lay hồn tình
Nhìn trời nhìn đất lặng thinh
Hồn anh ngây ngất,bởi tình em trao