Đồng Hồ 2

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

NHẮN NGƯỜI MANG HƯƠNG!

NHẮN NGƯỜI MANG HƯƠNG!

Em mang đến cho anh luồng gió mới
Ô dịu dàng hương phảng phất cau non
Gió mùa thu rắc mát cả tâm hồn
Dù là lạ,nhưng hương thu thắm đượm.