Đồng Hồ 2

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

LẠC CẦM!

LẠC CẦM!
 
Cánh nhạn lưng trời thẩn thờ bay
Buông dòng ngọc lệ đắm hồn say
Năm canh đơn lẻ cung đàn lạnh
Ngâm khúc du cầm ai có hay?
Vạn tuế tình Xuân khúc âm này
Hạ về ứ đọng bấy lâu nay
Thu vàng nhiễu bóng mờ âm hưởng
Lạc điệu trời Đông biết những ngày!