Đồng Hồ 2

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

HƯƠNG VÃN TÌNH EM!


HƯƠNG VÃN TÌNH EM!
Bình Quy Kiệt
Lãng đãng mây chiều xuân Quý T
Ngẩn ngơ hồn mộng bóng xa m
Tình duyên chồi biếc ngân tiếng hát
Mộng điệp chiều xuân vạn tiếng thơ!